ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Η ενότητα αυτή θα παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τα οφέλη των εξαγωγών. Πώς αναπτύσουμε μια στρατηγική εξαγωγών και μπαίνουμε στην κατάλληλη αγορά, έγκαιρα και με αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, γίνεται αναφορά στους νόμους της Ε.Ε. και σε παραδείγματα συμφωνιών. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τις διάφορες επιχειρηματικές σχέσεις τις οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να τις χρησιμοποιούν, όπως αυτές με τους αντιπροσώπους, τους διανομείς και τα τμήματα πωλήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι επίσης θα κατανοήσουν τη μεγάλη σημασία που έχει το ηλεκτρονικό εμπόριο στις εξαγωγές.

ΕΠΙΠΕΔΟ: 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Η ενότητα αυτή θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της επωνυμίας/σήμανσης προϊόντων (product branding), καλύπτοντας θέματα όπως η αποτελεσματικότητα του εμπορικού σήματος, τα προβλήματα εμπορικού σήματος/’’μάρκας’’ που σχετίζονται με τις εξαγωγές και ο τρόπος που το brand marketing επηρεάζει την είσοδο στην αγορά. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα συνειδητοποιήσουν την έννοια και σημασία της «πνευματικής ιδιοκτησίας» στα θέματα branding, ειδικά σε σχέση με τις εξαγωγές.

ΕΠΙΠΕΔΟ: 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Η ενότητα αυτή θα δώσει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη διαδικασία των εξαγωγών και των logistics. Η ενότητα περιλαμβάνει πώς να συμπληρώσετε έγγραφα αποστολής, δασμών και έμμεσων φόρων, θέματα ταξινόμησης και συνεννόησης με τους μεταφορείς των εμπορευμάτων και ένα γλωσσάρι των χρησιμοποιούμενων όρων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τη σημασία των διαφόρων τελωνειακών εγγράφων τα οποία επηρεάζουν τη διαδικασία των εξαγωγών.

ΕΠΙΠΕΔΟ: 2