ABSTRACT:
Această unitate prezintă cursanților beneficiile exportului pentru o companie, modul de elaborare a unei strategii pentru a intra pe piața externă în timp util si eficient. Cursul include și legislația UE si exemple de acorduri. Cursantul va înțelege de asemenea diferitele relații de afaceri pe care va trebui să le ia în considerare și să se angajeze, cum ar fi cele cu agenții de peste mări, distribuitorii și echipa de vânzări. De asemenea, cursantul va ințelege importanța comerțului electronic (E-Commerce) în ceea ce privește exportul.

NIVEL: 2

ABSTRACT:
Scop: Parcurgerea acestei unități va permite înțelegerea principiilor de bază ale brandului de produs, abordând aspecte legate de eficiența unui brand, ce probleme pot apărea la export, modul în care brandul influențează intrarea pe piață. Vor fi prezentate și probleme referitoare la drepturile de proprietate intelectuală și modul în care acestea sunt abordate în cazul exportului.

NIVEL: 2

ABSTRACT:
Această unitate permite acumularea de cunoștințe și înțelegerea procesului de export și a logisticii necesare. Unitatea include informații despre modul de completare a documentelor de transport, taxe vamale și accize, tipuri și modul de lucru cu firmele care asigură expediția mărfii și un glosar de termeni utilizați. Se va prezenta importanța documentației pentru vamă și modul în care aceasta influențează procesul de export. 

NIVEL: 2